Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 –  #PKP7 – v 89.členu določa, da mora vsak, torej tudi vsaka nevladna organizacija, ki je uveljavljala povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo po #PKP3, #PKP4 IN #PKP5, in naknadno ob pripravi letnih poročil ugotovila, da ni izpolnila pogoja upada prihodkov, o tem obvestiti FURS. To mora storiti najpozneje do 31. marca 2021 oziroma do 31. marca 2022, če gre za uveljavljanje povračil, ki se nanašajo na obdobje od 1. januarja 2021.

Posodobljeno: 19. 4. 2021: Od 15. aprila 2021 velja Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, ki ureja nov način ugotavljanja upada prihodkov; do 30. aprila 2021 je podaljšan rok za predložitev obvestila o neizpolnjevanju pogojev za prejem pomoči.

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov je bil 26. februarja 2021 objavljen v Uradnem listu RS, 28/2021, veljati pa je začel 13. marca 2021.

Znesek prejete pomoči, do katere niste bil upravičeni, boste morali vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe. Če sredstev ne boste vrnili v postavljenem roku, se vam bodo po poteku roka za plačilo in vse do plačila obračunavale zakonske zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS). Izjavo za vračilo prejete pomoči boste morali vložiti prek portala eDavki. V izjavi označite, za katero obdobje ste s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejeli subvencije. Podatke o znesku prejetih pomoči bo FURS sam pridobil pri Zavodu RS za zaposlovanje in vam izdal odločbo o vračilu.

Zakon določa tudi, da se ne glede na določbe protikoronskih zakonov #PKP3, #PKP4 in #PKP5 pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 upošteva načelo sorazmernosti. To pomeni, da se upošteva sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Načelo boste uporabili v primeru, da v letu 2019 niste poslovali oziroma ste poslovali le del leta 2019 oziroma 2020.

 

Kdaj in kako uporabimo merilo sorazmernosti pri izračunu upada prihodkov?

V nadaljevanju vam predstavljamo tri situacije, ko je potrebno uporabiti merilo sorazmernosti in izračun povprečnih mesečnih prihodkov. Če ste v dvomu, v katerem obdobju ste prejemali povračila nadomestila plače za delavca, ki je na začasnem čakanju na delo, bo zakon, ki je bil podlaga za izplačilo, razviden v prejetem sklepu o upravičenosti do povračila nadomestila.

Na voljo imate tri različne načine:

  1. primerjava povprečnih mesečnih prihodkov
  2. primerjava prihodkov in povprečnega števila zaposlenih
  3. primerjava prihodkov in vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč
 

1.  Delno povračilo višine nadomestila plače delavca, ki je na začasnem čakanju na delo, ste prejeli po ZIUOOPE, ZIUPDV in/ali ZZUOOP, a niste poslovali celo leto 2019 oziroma 2020.

Prejete pomoči vam ne bo treba vrniti, če  so se vaši povprečni mesečni prihodki v 2020 glede na povprečne mesečne prihodke 2019 znižali za več kot 10 % oziroma 20 %, če ste prejeli pomoč po ZZUOOP. 

Primer:

NVO je v letu 2019 poslovala 200 dni, v letu 2020 pa celo leto, torej 366 dni. Prihodki NVO v letu 2019 so znašali 5000 EUR, v letu 2020 pa 4800 EUR

Izračun za 2019: 5000*30,4/200 = 760 EUR

Izračun za 2020: 4800*30,5/366 = 400 EUR

Povprečni mesečni prihodki so se tako znižali za 47 %. 

Primer:

NVO je v letu 2019 poslovala 200 dni, v letu 2020 pa celo leto, torej 366 dni. Prihodki NVO v letu 2019 so znašali 5000 EUR, v letu 2020 pa 4800 EUR. Povprečno število zaposlenih v letu 2019 je bilo 8, v letu 2020 pa 9 oseb

Izračun za 2019: 5000/8 = 625

Izračun za 2020: 4800/9 = 533,33

Po tem izračunu so se prihodki na povprečno število zaposlenih znižali za 15 %.

Primer:

NVO je v letu 2019 poslovala 200 dni, v letu 2020 pa celo leto, torej 366 dni. Prihodki NVO v letu 2019 so znašali 5000 EUR, v letu 2020 pa 4800 EUR. Vrednost osnovnih sredstev v letu 2019 je znašala 3000 EUR, v letu 2020 pa 2000 EUR.

Izračun za 2019: 5000/3000=1,67

Izračun za 2020: 4800/2000=2,4

Po tem izračunu so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč zvišali za 44%.

 

2.  Delno povračilo višine nadomestila plače delavca, ki je na začasnem čakanju na delo, ste prejeli po ZIUOOPE in ZIUPDV, a niste poslovali v letu 2019.

Prejete pomoči vam ne bo treba vrniti, če so se vaši povprečni mesečni prihodki v 2020 glede na povprečne mesečne prihodke 2020 do 12. marca 2020 znižali za več kot 10 %.

Primer:

NVO je v letu 2020 poslovala od 1. 2. 2020, torej 335 dni. Prihodki NVO v letu 2020 so znašali 4800 EUR, od tega do 12. 3. 2020 3000 EUR

Izračun do 12. 3. 2020: 3000*30,5/41= 2231,71 EUR

Izračun za 2020: 4800*30,5/366 = 400 EUR

Povprečni mesečni prihodki so se tako znižali za 82%. 

3.  Delno povračilo višine nadomestila plače delavca, ki je na začasnem čakanju na delo ste prejeli po ZZUOOP, a niste poslovali v letu 2019.

Prejete pomoči vam ne bo potrebno vrniti, če so se vaši povprečni mesečni prihodki v letu 2020 glede na povprečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %.

Primer:

NVO je v letu 2020 poslovala od 1. 2. 2020, torej 335 dni. Prihodki NVO v letu 2020 so znašali 4.800 EUR, od tega do 31. 8. 2020 4000 EUR

Izračun do 31. 8. 2020: 4000*30,5/213 = 572,77 EUR

Izračun za 2020: 4800*30,5/366 = 400 EUR

Povprečni mesečni prihodki so se tako znižali za 31 %.