Tudi v preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 19. 2. 2021 19. 3. 2021  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo 15. 2. 2021 18. 3. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge 24. 2. 2021 26. 3. 2021 Več informacij
Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij 23. 2. 2021 25. 3. 2021 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov 23. 2. 2021 25. 3. 2021 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o gostinstvu 5. 3. 2021 6. 4. 2021  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju 17. 2. 2021 22. 3. 2021  Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Dolenje Laknice 3 v Občini Mokronog - Trebelno 4. 3. 2021 19. 3. 2021  Več informacij
Pravilnik o sofinanciranju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb 4. 3. 2021 19. 3. 2021  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli 19. 2. 2021 8. 3. 2021  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah 9. 2. 2021 8. 3. 2021  Več informacij
Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 26. 2. 2021 26. 3. 2021  Več informacij
Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 26. 2. 2021 1. 4. 2021 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 24. 2. 2021 26. 3. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 24. 2. 2021 26. 3. 2021 Več informacij
Pravilnik k zakonu o nagradi Zlata čebela 22. 2. 2021 22. 3. 2021 Več informacij
Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka 22. 2. 2021 15. 3. 2021 Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu  3. 3. 2021  10. 3. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije 5. 3. 2021 6. 4. 2021  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaški dolžnosti 5. 3. 2021 19. 3. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju 3. 3. 2021 17. 3. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje 2. 3. 2021 16. 3. 2021  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom 2. 3. 2021 2. 4. 2021  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot 1. 3. 2021 31. 3. 2021  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih 22. 1. 2021 8. 3. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač 2. 3. 2021 1. 4. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/