Z Radiem Študent v okviru projekta Govoriš kohezijsko 2 – učenje se nadaljuje razpisujemo še zadnji nagradni esejistični natečaj. Zadnja priložnost za vse mlade, stare med 16 in 29 let, za denarno nagrado v višini 200 evrov! Pozor: natečaj smo podaljšali do 30. maja. Objavljamo tudi zmagovalca 3. natečaja: za temo Energetska infrastruktura in vizija prihodnosti je zmagovalec Luka Mofardin, za temo S kohezijskimi sredstvi do boljšega življenja v lokalnem okolju pa je zmagovalec natečaja Tim Gregorčič.

Tokratni, četrti natečaj, naslavlja dve temi, in sicer:

Tema 7: Mladi in kohezijska politika

Tema 8: Moja idealna Kohezija 2021–2027

Esej mora biti v slovenskem jeziku in naj obsega vsaj 5.000 in ne več kot 10.000 znakov (s presledki). Vse prispevke z osebnimi podatki pošljite po e-pošti na naslov natecaj@cnvos.si. Na natečaju lahko sodelujejo mladi med 16 in 29 letom starosti. Eseji bodo ocenjeni glede na objavljene kriterije. Avtor najboljšega eseja za vsako razpisano temo bo prejel 200 evrov.

Nagrade bodo podeljene na zaključnem dogodku projekta Govoriš kohezijsko 2 – učenje se nadaljuje, ki bo predvidoma junija 2021. Vsi nagrajenci bodo o točnem datumu obveščeni vsaj 14 dni pred dogodkom in bodo dobili posebno vabilo.

Vse nadaljnje informacije o pravilih in pogojih natečaja ter kako se prijaviti najdete v pripetem dokumentu. Rok za prijavo del je podaljšan, in sicer do 30. maja 2021 do polnoči.

 

Osnovna izhodišča za pripravo prispevkov

Tema 7: Mladi in kohezijska politika

 • Ali mladi vedo, kaj je kohezijska politika in se zavedajo priložnosti kohezijskih sredstev?
 • Kako bi mladim lahko bolje približali teme kohezijske politike?
 • Kakšne so priložnosti mladih v okvirih kohezijske politike?
 • Bi moralo biti več sredstev namenjenih mladim?
 • Kako mlade vključiti v oblikovanje kohezijske politike?
 • Ali mladi v Sloveniji koristijo kohezijska sredstva?
 • Ali kohezijska politika naslavlja potrebe mladih?

Tema 8: Moja idealna Kohezija 2021–2027

 • Kako bi ti razdelil/a ta sredstva med 5 prioritet – kateri bi namenil/a največ sredstev, kateri najmanj in zakaj?
 • Kakšni naj bi bili konkretni ukrepi/projekti, ki bi jih podprla ta sredstva?
 • Če bi ti oblikoval/a program porabe sredstev za Slovenijo, kakšen bi bil?
 • Ali je katero področje, ki bi še moralo biti vključeno med prioritete?
 • Ali kakšno od prioritetnih področij ni primerno za Slovenijo?
 • Če bi lahko čisto na novo oblikoval/a mehanizem za zmanjšanje razlik med regijami znotraj EU, kakšno bi bilo?

Več o obeh temah in izhodiščih preberite v pripetih dokumentih.

Izhodišča: Mladi in kohezijska politika  Izhodišča: Moja idealna kohezija 2021–2027 

 

Zapisana izhodišča so usmeritve, in ni mišljeno da mora posameznik odgovoriti na vsa vprašanja. Če želite, lahko razvijete lastno tezo, dokler je smiselna glede na temo in sledi kriterijem ocenjevanja. Pred pripravo esejev si preberite dokument z vsebinskimi smernicami, ter dokument s kriteriji, pogoji in pravili natečaja.

Pogoji, kriteriji in pravila natečaja