V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih trinajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja  7. 5. 2021 21. 5. 2021  Več informacij
Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah  7. 5. 2021 21. 5. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo 10. 5. 2021 24. 5. 2021 Več informacij

Ministrstvo za finance

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri  6. 5. 2021 21. 5. 2021 Več informacij
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti  12. 5. 2021 26. 5. 2021 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi  11. 5. 2021 26. 5. 2021 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku   11. 5. 2021 26. 5. 2021 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti  13. 5. 2021 11. 6. 2021  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o oskrbi s plini  10. 5. 2021 10. 6. 2021  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela  11. 5. 2021 10. 6. 2021  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2021-2023  29. 4. 2021 21. 5. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške  5. 5. 2021 21. 5. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 14. 5. 2021 24. 5. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Ve-1/57, Ve-2/57 in Ve-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci  13. 5. 2021 27. 5. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja  12. 5. 2021 15. 6. 2021 Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  10. 5. 2021 24. 5. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031  5. 5. 2021 7. 6. 2021  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov  4. 5. 2021 19. 5. 2021 Več informacij
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021  14. 5. 2021 23. 5. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij  5. 5. 2021 19. 5. 2021  Več informacij

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o varstvu osebnih podatkov  30. 4. 2021 31. 5. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih  11. 5. 2021 25. 5. 2021 Več informacij