Razpisujemo postopek izbora predstavnice ali predstavnika in namestnice oz. namestnika predstavnika NVO, ki delujejo na področju varstva okolja, v Medresorsko komisijo za kemijsko varnost. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 22. junij 2021.

Razpisujemo postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij s področja varstva okolja ter namestnice oz. namestnika v Medresorsko komisijo za kemijsko varnost.

Medresorska komisija za kemijsko varnost je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost (Uradni list RS, št. 88/21). Naloga komisije je spodbujanje usklajenega delovanje resorjev na področjih ravnanja s kemikalijami in kemijske varnosti. V ta namen zlasti omogoča izmenjavo informacij o razvoju in izvajanju politik na področju kemijske varnosti, spodbuja usklajeno načrtovanje in izvajanje politik ter delovanje resorjev na področju kemijske varnosti, ter spremlja stanje kemijske varnosti, prepoznava izzive in pripravlja priporočila za njihovo obvladovanje.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

7. 6. 2021 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
22. 6. 2021 -
rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
28. 6. 2021 -
rok za dopolnitev prijav
29. 6. 2021 ob 11:00 -
seja komisije za pregled prijav
29. 6. 2021 -
objava seznama upravičencev in kandidatov
12. 7. 2021 ob 11:00 -
javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
12. 7. 2021 -
začetek volitev (pogojno)
15. 7. 2021 -
zaključek volitev (pogojno)
16. 7. 2021 ob 11:00 -
seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja varstva okolja in/ali reguliranja kemikalij.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 22. 6. 2021 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

Prijava

 

sklep o začetku postopka.docx

poziv nevladnim organizacijam.docx