V Uradnem listu RS je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki med drugim spreminja davčno obravnavo povračil potnih stroškov za prevoz na delo in z dela. Sprememba se bo za delodajalce v zasebnem sektorju, torej tudi za nevladne organizacije, začela uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesec avgust 2021. Za davčno obravnavo povračil stroškov za mesec junij 2021 in julij 2021 tako še vedno uporabite določila 3. člena, veljavna pred julijsko spremembo, ki so dostopna tu.

Kaj velja po novem?

Splošno pravilo: povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 evra za vsak polni kilometer, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delavčevega prebivališča. Znesek se bo usklajeval enkrat letno s koeficientom rasti goriv in maziv, če bo sprememba rasti cen pozitivna (do zdaj je veljalo do višine stroškov javnega prevoza oziroma do višine 0,18 evrov za vsak polni kilometer, če javnega prevoza ni bilo mogoče uporabljati).

Dodatno pravilo: povračilo stroškov prevoza se ne všteva v davčno osnovo do višine 30 evrov mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice za javni prevoz, če je izpolnjen pogoj oddaljenosti vsaj enega kilometra. Delavec bo moral za nakup vozovnice predložiti potrdilo o nakupu. Povračilo stroškov, ki se ne všteva v davčno osnovo, se bo priznalo sorazmerno, glede na prisotnost na delu. 

Dodatno pravilo: za določanje oddaljenosti se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave