Nevladne organizacije, ki organizirajo kulturne, športne ali druge prireditve in javne shode morajo po novem preverjati izpolnjevanje PCT pogoja s strani udeležencev prireditev. Izpolnjevanje PCT pogoja obiskovalcev so dolžni preverjati tudi ponudniki gostinskih storitev za goste, ki vstopajo v notranje prostore ter organizatorji kongresne dejavnosti (tj. poslovnih dogodkov namenjenih strokovni javnosti – ne gre za npr. zbore članov, ki jih organizirajo društva).

Že od petka, 23. julija, ko je začel veljati Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, imajo organizatorjem kulturnih dogodkov (npr. gledaliških predstav, proslav ob občinskem prazniku, nastopa pevskega zbora ipd.) obveznost, da preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT pri obiskovalcih kulturnih prireditev. Izpolnjevanje pogoja PCT obiskovalcev mora organizator preveriti že pred vstopom na prizorišče. Prav tako mora organizator na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti obiskovalca, da je izpolnjevanje PCT pogoja obvezno za udeležbo prireditvi.  Za kulturne prireditve se nekoliko spreminja tudi vsebina pogoja PCT. Pogoj PCT izpolnjuje, kdor je negativen na hitri antigenski test v zadnjih 48 urah ali negativen na test PCT v zadnjih 72 urah (do zdaj 48 ur).

Prav tako je v petek začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki določa obveznost organizatorja športnega dogodka, da pred vstopom obiskovalcev na prizorišče preveri, če ti izpolnjujejo pogoj PCT.

Podobno od petka velja tudi za javne shode in prireditve. Novi Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je začel veljati v petek in določa da so organizatorji vseh javnih shodov (npr. protesti) in prireditev (npr. javna tribuna, okrogla miza z občinstvom) dolžni pregledovati ali udeleženci shodov in prireditev izpolnjujejo pogoj PCT. V primeru da oseba pogoja ne izpolnjuje, ji organizator ne sme dovoliti udeležbe na prireditvi. Prav tako mora organizator na vidnem mestu pisno obvestiti udeležence o dolžnosti spoštovanja pogoja PCT. Odlok še določa, da v primeru ko organizator sam ne zagotavlja preverjanja pogojev PCT, to nalogo poveri varnostni službi.

V ponedeljek, 26. julija, je začel veljati nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Nov odlok ohranja obveznost tedenskega testiranja (ali izpolnjevanja PCT pogoja) zaposlenih v določenih panogah (higienska nega, nezdravstvene in terapevtske storitve, poslovno in strokovno izobraževanje, igralnice, sejemska in kongresna dejavnost, gostinstvo in turizem, nočni klubi). Po novem pa bodo izvajalci gostinske, nastanitvene, igralniške in kongresne dejavnosti dolžni preverjati tudi izpolnjevanje pogoja PCT s strani gostov (za gostilne le tiste goste, ki vstopajo v notranjost lokalov).

Način preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT

Način preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ni izrecno predpisan. Za potrdilo o cepljenju velja  izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva ali cepilnega mesta, vpis v Knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju.

Za potrdilo o testiranju ali prebolelosti velja tudi EU digitalno COVID potrdilo o prebolelosti ali testiranju, ki ga lahko fizične osebe pridobijo preko portala zVem, na cepilnih mestih, pri osebnih zdravnikih in v nekaterih lekarnah.

Potrdila so opremljena s QR kodo, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa naj bi v kratkem izdal mobilno aplikacijo, ki bo olajšala preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja s skeniranjem QR kode na EU potrdilu. Zaenkrat se aplikacija še nadgrajuje in ni razpoložljiva.