V postopku izbora predstavnika NVO v kandidacijsko komisijo za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije so prispele tri pravočasne in popolne prijavi za upravičence in 2 kandidaturi. Javna predstavitev kandidatov bo potekala v petek, 10. 9. 2021 ob 11:00. 

Nevladne organizacije so v postopku izbora predstavnika NVO v kandidacijsko komisijo za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije predlagale naslednja kandidata:

  • Erik Brecelj
  • Sanela Stadler 

Javna predstavitev kandidatov bo potekala v petek, 10. 9. 2021 ob 11:00, preko videopovezave.

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

Civilno združenje za zaščito človekovih pravic

Transparency International Slovenia - društvo Integriteta

Zveza prijateljev mladine Slovenija