V preteklem tednu so bili v javno razpravo dani štirje novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih sedemnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov  2. 8. 2021 17. 9. 2021  Več informacij
Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi  2. 8. 2021 17. 9. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih  23. 7. 2021 23. 9. 2021 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o delih in opremi vozil  15. 7. 2021 17. 9. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu  1. 9. 2021 30. 9. 2021 Več informacij
Uredba o obnovljivih virih energije v prometu  8. 9. 2021 30. 9. 2021 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije   6. 9. 2021 21. 9. 2021 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2021-2030  19. 8. 2021 20. 9. 2021 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja-teran  15. 7. 2021 15. 9. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020  18. 8. 2021 17. 9. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito   13. 9. 2021  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal  27. 7. 2021 16. 9. 2021 Več informacij
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah  13. 7. 2021 15. 9. 2021 Več informacij
Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj  17. 8. 2021 16. 9. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 30. 8. 2021 13. 9. 2021 Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 6. 9. 2021 21. 9. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih  7. 9. 2021 21. 9. 2021  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/