Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v kandidacijsko komisijo za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Za predstavnika je bil imenovan dr. Erik Brecelj.  

Do roka, določenega v javnem pozivu, so prispele tri popolne prijave upravičenih organizacij za sodelovanje in dve kandidaturi. Nevladne organizacije so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 10. 9. 2021 je preko videokonference potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidatoma ni prišlo do dogovora o imenovanju predstavnika, zato so bile istega dne razpisane volitve.

Na volitvah je najvišje število glasov prejel dr. Erik Brecelj, ki je bil zato imenovan za predstavnika v kandidacijsko komisijo za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

Sklep o imenovanju