V petek, 17. septembra, je začel veljati Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.  Po novem število udeležencev organiziranih prireditev ali shodov ni več omejeno, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.

Še vedno je začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi. Izjema so organizirani shodi in prireditve (npr. proslave), na katerih morajo udeleženci izpolnjevati pogoj PCT. Pogoja PCT ni treba izpolnjevati udeležencem, ki so mlajši od 15 let.

Organizator mora preverjati, ali udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, in na vidno mesto postaviti pisno opozorilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT. Če organizator preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja zagotoviti z varnostnikom v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.

Organizator shoda ali prireditve je dolžan državnim organom (policiji, inšpekcijskim službam) pokazati dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.