V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih devetnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Zakon o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike 1. 10. 2021 16. 10. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah  7. 10. 2021 17. 10. 2021 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomorski opremi  27. 9. 2021 27. 10. 2021 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o razpisu in izvedbi prvega vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva  29. 9. 2021 29. 10. 2021  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin  21. 9. 2021 21. 10. 2021  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso 4. 10. 2021 19. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2021-2028  17. 9. 2021 17. 10. 2021  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti podatkov policije  1. 10. 2021 31. 10. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru  8. 10. 2021 7. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica  24. 9. 2021 25. 10. 2021 Več informacij
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci  28. 9. 2021 28. 10. 2021  
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač  28. 9. 2021 28. 10. 2021 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje  27. 9. 2021 11. 10. 2021 Več informacij
Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot  8. 10. 2021 22. 10. 2021 Več informacij
Pravilnik o vsebini znanj za spreminjanje bonitete zemljišč, preverjanju znanj za spreminjanje bonitetre zemljišča ter pridobitev pooblastila za bonitiranje  5. 10. 2021 19. 10. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah   8. 10. 2021 7. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o registru zdravnikov   6. 10. 2021 20. 10. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov  6. 10. 2021 20. 10. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o odvetništvu  14. 9. 2021 14. 10. 2021  Več informacij