V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih sedem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembi Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze  10. 11. 2021 24. 11. 2021  Več informacij

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti  21. 10. 2021 22. 11. 2021  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo  4. 11. 2021 6. 12. 2021  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa  22. 10. 2021 22. 11. 2021 Več informacij
Zakon o letalstvu  22. 10. 2021 22. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o licenci osebja službe letalske meteorologije   26. 10. 2021 26. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o načinu izračuna nacionalnih in sektorskih ciljev obnovljivih virov energije  26. 10. 2021 25. 11. 2021 Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-dolomit v pridobivalnem prostoru HRASTJE 2 v občini Šentjur  4. 11. 2021 23. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vozniškem izpitu  12. 11. 2021 26. 11. 2021 Več informacij
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 414,7 mio EUR  15. 11. 2021 29. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Zakon o spremembah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih  29. 10. 2021 26. 11. 2021  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu  21. 10. 2021 22. 11. 2021 Več informacij
Uredba o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis  25. 10. 2021 23. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o morskem ribištvu (ZRM-2c)  22. 10. 2021 22. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti  12. 11. 2021 12. 12. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  10. 11. 2021 25. 11. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  10. 11. 2021 1. 12. 2021 Več informacij
Pravilnik o trženju semena žit  8. 11. 2021 8. 12. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme  19. 11. 2021 17. 12. 2021 Več informacij
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022  19. 11. 2021 3. 12. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil  17. 11. 2021 6. 12. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  15. 11. 2021 1. 12. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe  11. 11. 2021 26. 11. 2021  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov  18. 11. 2021 20. 12. 2021  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil  29. 10. 2021 28. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Uredba o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke  16. 11. 2021 3. 12. 2021  Več informacij