Pravilnik določa 5 kriterijev, ki jih mora nevladna organizacija izpolnjevati, da izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju razvoja socialnega podjetništva. Pravilnik našteva tudi dokazila, s katerimi mora nevladna organizacija izkazati izpolnjevanje posameznih kriterijev.

Pravilnik bo začel veljati 11. 12. 2021.