Nevladna organizacija je upravičena do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 evrov za vsakega delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 samotestirati. Ukrep velja tudi za nazaj, in sicer od 8. novembra 2021 in do 31. januarja 2022. Povračilo določa Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19.

Upravičenec do pomoči za nakup testov HAG za samotestiranje (hitri testi) je vsaka nevladna organizacija, ki je kupila oziroma bo kupila hitre teste za namen samotestiranja tistih delavcev, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenosti.

Pomoč je namenjena le za nakup hitrih testov, s katerimi bo izvedeno samotestiranje delavcev. Pri tem velja, da se pomoč lahko uveljavlja le za nakup testov, ki imajo certifikat CE priglašenega organa s sedežem v EU.

Vlada RS bo lahko ukrep pomoči podaljšala še za pet mesecev.

Višina povračila

Nevladna organizacija bo upravičena do pomoči v znesku 92,50 evro za vsakega delavca, ki se mora samotestirati, pri tem pa velja, da se za delavca šteje oseba, ki na kakršni koli pravni podlagi opravlja delo pri nevladni organizaciji (upravičeni ste do povračila nakupa testov tudi za npr. prostovoljce, študente, …).  

Čas porabe sredstev za nakup hitrih testov ni določen, kar pomeni, da boste lahko uveljavljali tudi nakup testov, ki ste jih za samotestiranje kupili od 8. novembra 2021 do oddaje izjave oziroma, ki ste jih kupili do 31. januarja 2022. Kupite lahko tudi teste, s katerimi se bo samotestiranje izvajalo po tem datumu.

Upravičeni boste do enkratnega zneska pomoči za obdobje od 8. 11. 2021 do 31. 1. 2022. FURS bo pomoč izplačal v enkratnem znesku, najpozneje do 31. marca 2022.

Postopek povračila

Vlogo oziroma izjavo za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov boste morali oddati preko eDavkov, in sicer najpozneje do 15. februarja 2022. FURS je sporočil, da bo obrazec izjave za oddajo dostopen predvidoma sredi januarja.

Z izjavo boste potrdili, da ste upravičenec in da boste sredstva namenili za nakup hitrih testov za samotestiranje delavcev, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo samotestirati. Pri tem boste navedli tudi število teh oseb, za katere uveljavljate pomoč in znesek, za katerega zaprošate.

Izjavi ne bo potrebno prilagati računov ali drugih dokazil, morate pa razpolagati z vso potrebno dokumentacijo, s katero boste lahko v primeru nadzora izkazovali upravičenost prejetih sredstev.

Vračilo sredstev in nadzor porabe

Če boste po prejemu sredstev ugotovili, da pogojev za pridobitev sredstev niste izpolnjevali ali pa sredstev niste namensko porabili, morate o tem obvestiti FURS. Na podlagi obvestila vam bo FURS izdal odločbo o vračilu sredstev z rokom vračila 30 dni od vročitve.

Nadzor nad porabo sredstev bo izvajala proračunska inšpekcija Urada RS za nadzor proračuna.