Vlada je podaljšala veljavnost ukrepa, po katerem lahko zaposleni uveljavljajo pravico do kratkotrajne bolniške odsotnosti – največ 3 dni – brez zdravniškega potrdila. Ukrep bo veljal do 31. maja 2022.

Še vedno velja, da morajo delavci svojega delodajalca o tem pisno ali elektronsko obvestiti, in sicer prvi dan svoje odsotnosti. V času odsotnosti delavec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

Delavec je lahko do tri zaporedne dni v kosu odsoten največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Če je delavec v letu 2022 to pravico že izkoristil, je kljub podaljšanju ukrepa ne more več.

Če je delavec zaradi bolezni odsoten več kot tri zaporedne dni, se šteje, da pravice do kratkotrajne odsotnosti ni izkoristil. Če pa je delavec odsoten le dva dneva, se šteje, da je bila ta pravica izkoriščena v celoti.

Delavec je za čas kratkotrajne odsotnosti upravičen do 80 odstotkov svoje plače v preteklem mesecu za polni delovni čas.

Nadomestilo plače mu obračunate in izplačate kot v primeru ostalih nadomestil, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo celotno izplačilo povrnil na podlagi elektronske vloge, ki jo morate vložiti najkasneje do 31. avgusta 2022.  Na zahtevku, ki ga morate oddati elektronsko, in obračunu kot razlog zadržanosti označite št. 13 – ''bolezen-3 dni''.