V preteklem tednu sta bila v javno razpravo dana dva nova predpisa, na katera lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih trinajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uredba o določitvi obrazcev listin  14. 4. 2022 3. 5. 2022  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

/      

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja  20. 4. 2022 8. 5. 2022 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembi pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti  22. 4. 2022 3. 5. 2022 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022  22. 4. 2022 4. 5. 2022 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o gospodarskih javnih službah urejanja okolja  17. 3. 2022 17. 5. 2022 Več informacij
Uredba o Krajinskem parku Češeniško Prevojske gmajne  24. 3. 2022 28. 5. 2022 Več informacij
Uredba o razrešitvi nasprotja javnih interesov  6. 4. 2022 6. 5. 2022 Več informacij
Uredba o smernicah nosilcev urejanja prostora  6. 4. 2022 6. 5. 2022 Več informacij
Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov  20. 4. 2022 20. 5. 2022 Več informacij
Uredba o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo 3. 5. 2022 3. 6. 2022 Več informacij
Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in prispevka za začasne objekte  25. 4. 2022 25. 5. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi  21. 4. 2022 6. 5. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen  19. 4. 2022 3. 5. 2022  Več informacij