Regres za letni dopust morate nevladne organizacije svojim delavcem izplačati najkasneje do 1. julija 2022. Pogoj za izplačilo regresa je delovno razmerje. Do izplačila so torej upravičeni tudi delavci za starševskem dopustu in bolniško odsotni delavci.

Regres mora biti izplačan vsaj v višini minimalne plače v Sloveniji. Ta za leto 2022 znaša 1074,43 evrov. V primeru da delavec pri vas ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del regresa.

Regres za letni dopust se izplača v neto znesku, kar pomeni, da je prost plačila prispevkov in dohodnine. Regres pa je kljub temu obdavčen, če znaša več kot povprečna plača zaposlenih v Sloveniji. V tem primeru se v dohodnino šteje le del regresa, ki presega ta znesek.

Za invalidske in humanitarne organizacije velja, da ne smejo izplačevati višjih prejemkov iz dela kot veljajo za uslužbence v javnem sektorju. Regres v teh organizacijah tako ne sme biti višji od  1.074,43  evrov.