Zakoni na različnih področjih zavezujejo nevladne organizacije k hrambi nekaterih dokumentov. Le nekatere je treba hraniti trajno. Ali veste, katere?

V naši pravni službi smo zbrali podatke o tem, kako hraniti dokumente, katere dokumente moramo hraniti, in kako dolgo moramo hraniti posamezne vrste dokumentov. Vse informacije o hrambi dokumentacije v NVO zdaj najdete v naši rubriki Ali veste, kako …?