V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih trinajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih devetnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev  16. 6. 2022 22. 6. 2022  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva  7. 6. 2022 7. 7. 2022   Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini  10. 6. 2022 23. 6. 2022 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah  17. 6. 2022 18. 7. 2022 Več informacij
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov  17. 6. 2022 18. 7. 2022 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

/      

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj  16. 6. 2022 17. 7. 2022 Več informacij
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami  15. 6. 2022 30. 6. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole  15. 6. 2022 30. 6. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom  15. 6. 2022 30. 6. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole  15. 6. 2022 30. 6. 2022 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o lovski izkaznici  6. 6. 2022 6. 7. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka  6. 6. 2022 6. 7. 2022 Več informacij
Uredba o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov  15. 6. 2022 22. 6. 2022 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave  13. 6. 2022 13. 7. 2022  Več informacij
Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev  13. 6. 2022 13. 7. 2022 Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje  23. 5. 2022 20. 6. 2022 Več informacij
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotokih Savinja in Ložnica v Mestni občini Celje  16. 6. 2022 30. 6. 2022 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic  14. 6. 2022 15. 7. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

/      

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti  10. 6. 2022 10. 7. 2022  Več informacij