Državni zbor je 3. avgusta 2022 sprejel Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki bo stopil v veljavo 18. avgusta 2022. Zakon med drugim odpravlja posebne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Skladno z novo ureditvijo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave tako od 18. avgusta 2022 ne bo več potrebno izkazovati strogih posebnih pogojev, temveč samo splošne pogoje iz Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) in kriterije, ki jih določa Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Društvom za pridobitev statusa v javnem interesu na področju ohranjanja narave ni več treba dokazovati, da imajo 50 aktivnih članov; zavodom, da imajo v tekočem in zadnjih dveh letih zaposleni najmanj dve osebi s polnim delovnim časom, ki imata šesto stopnjo izobrazbe in dve leti delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave; za ustanove pa ni več pogoj, da imajo v tekočem in zadnjih dveh koledarskih letih vsaj 10.000 EUR premoženja v vsakem letu.

Spremenjen člen tudi znova jasno določa pravico nevladnih organizacij v javnem interesu na področju ohranjanja narave, da zastopajo interese ohranjanja narave s sodelovanjem v vseh upravnih in sodnih postopkih.