Začel se je postopek izbora enega namestnika oziroma namestnice predstavnice NVO v Medresorski delovni skupini za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 26. 8. 2022 do 15:00.

Razpisujemo postopek izbora namestnice ali namestnika (v nadaljevanju: namestnika) predstavnice nevladnih organizacij v Medresorski delovni skupini za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva.

Medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva kot ločena enota za celovito obravnavo glede na njihovo starost (v nadaljevanju: medresorska delovna skupina) deluje od 27. 11. 2017. Glavna naloga medresorske delovne skupine je vzpostavitev sistemske rešitve nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva.

Za namestnika predstavnice nevladnih organizacij v medresorski delovni skupini se išče oseba, ki ima znanja in izkušnje s področja nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora namestnice oziroma namestnika predstavnice nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju obravnave in nastanitve mladoletnikov brez spremstva, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju obravnave in nastanitve mladoletnikov brez spremstva in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

  • 12. 8. 2022 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 26. 8. 2022 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 31. 8. 2022 – rok za dopolnitev prijav
  • 1. 9. 2022 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
  • 1. 9. 2022 – objava seznama upravičencev in kandidatov
  • 6. 9. 2022 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 6. 9. 2022 – začetek volitev (pogojno)
  • 9. 9. 2022 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
  • 12. 9. 2022 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij so nekateri roki izjemoma krajši zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka.

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja obravnave in nastanitve mladoletnikov brez spremstva.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Skladno s Poslovnikom postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 26. 8. 2022 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane NVO, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv nevladnim organizacijam