V preteklem tednu so bili v javno razpravo dani štirje novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilni o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja  5. 8. 2022 20. 8. 2022  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti  28. 7. 2022 27. 8. 2022 Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah 2. 8. 2022 19. 8. 2022 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi  2. 8. 2022 19. 8. 2022 Več informacij
Zakon spremembah in o dopolnitvah Zakona o dohodnini  1. 8. 2022 19. 8. 2022 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku   1. 8. 2022 19. 8. 2022 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu  22. 7. 2022 22. 8. 2022 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o spremembi Zakona o industrijski lastnini  29. 7. 2022 15. 9. 2022 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih  27. 7. 2022 24. 8. 2022  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi  4. 8. 2022 18. 8. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive  15. 7. 2022 16. 8. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o Prilogi k diplomi 11. 8. 2022 16. 9. 2022 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju   13. 7. 2022 15. 9. 2022  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti rejnih živali  22. 7. 2022 22. 8. 2022 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 11. 8. 2022 5. 9. 2022 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije  4. 8. 2022 26. 8. 2022  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Pravilnik o uporabi in upravljanju sistemov brezpilotnih zrakoplovov za opravljanje nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  11. 8. 2022 29. 8. 2022  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal  5. 8. 2022 16. 9. 2022 Več informacij
Uredba o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov  29. 7. 2022 29. 8. 2022 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov  11. 8. 2022 16. 9. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

/      

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Uredba o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke  4. 8. 2022 19. 8. 2022 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru  1. 8. 2022 1. 9. 2022 Več informacij