S 1. septembrom 2022 se ukinja papirnati obrazec ER-8, ki je služil prijavi nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo (IRSD) ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Postopek prijave bo odslej potekal elektronsko preko portala SPOT.

Delodajalci boste morali na portalu izpolniti podatke splošnega dela obrazca, ki jih bosta hkrati prejela ZZZS in IRSD. Te podatke bo preko informacijskega sistema ZZZS prejel tudi splošni izbrani osebni zdravnik zavarovanca, ki bo na podlagi vpisanih podatkov in svoje ocene izpolnil še podatke zdravstvenega dela obrazca. Zdravstveni podatki iz obrazca bodo preko informacijskega sistema dostopni ZZZS, ne pa tudi delodajalcem.