V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih enaintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o načinu in obliki pošiljanja podatkov ter dokumentacije Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij
Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij
Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in videoelektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki omogočajo identifikacijo stranke na podlagi njenih biometričnih značilnosti  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o registru ponudnikov storitev virtualnih valut  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o delovanju, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij
Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma  31. 8. 2022 3. 10. 2022 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju energije  26. 8. 2022 26. 9. 2022  Več informacij
Zakon o spremembi zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo  12. 9. 2022 27. 9. 2022 Več informacij
Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu  21. 9. 2022 20. 10. 2022 Več informacij
Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije  19. 9. 2022 19. 10. 2022 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja  1. 9. 2022 30. 9. 2022 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči  31. 8. 2022 1. 10. 2022 Več informacij
Uredba o dopolnitvi uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in dajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora  9. 9. 2022 26. 9. 2022 Več informacij
Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material  8. 9. 2022 6. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o glavnih spričevalih o istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala in potrdilu o izvoru gozdnega reprodukcijskega materiala  15. 9. 2022 6. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove  15. 9. 2022 15. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o načinu uporabe in poteku komunikacije preko Sopotnik-a  12. 9. 2022 26. 9. 2022 Več informacij
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za zbiranje in obdelavo podatkov emisij toplogrednih plinov in amonijaka v živinoreji in iz kmetijskih tal  22. 9. 2022 24. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za pripravo podnebnega poročila o stanju v kmetijstvu   22. 9. 2022 24. 10. 2022 Več informacij
Pravilnik o vsebini podnebnega poročila o stanju v kmetijstvu 22. 9. 2022 24. 10. 2022 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin  22. 9. 2022 7. 10. 2022 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Pravilnik o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča  15. 9. 2022 15. 10. 2022 Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv  13. 9. 2022 26. 9. 2022 Več informacij
Zakon o podnebnih spremembah  21. 9. 2022 21. 10. 2022 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca  19. 9. 2022 4. 10. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami  9. 9. 2022 26. 9. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/      

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.