Od 8. novembra 2022 velja Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ), ki podaljšuje nekatere že sprejete interventne ukrepe na področju omejevanja posledic koronavirusne bolezni.

Dodatek za neposredno delo z uporabniki, obolelimi za COVID-19

Zaposleni v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, CSD in izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program in ki neposredno delajo z uporabniki, obolelimi za Covid-19, so upravičeni do dodatka do največ 900 eur bruto mesečno za čas neposrednega dela z obolelimi za Covid-19.

Do dodatka so upravičeni tudi dijaki, študenti ali osebe, ki opravljajo delo preko zunanjega izvajalca.

Dodatek se izplačuje do 31. marca 2023.

Določeno je, da se za neposredno delo z obolelimi za Covid-19 šteje izvajanje ambulantnega ali bolnišničnega zdravljenja obolelih, nujna medicinska pomoč in prevozi obolelih, fizioterapevtske obravnave ali izvajanje zdravstvene nege obolelih in čiščenje prostorov, v katerih se izvaja obravnava obolelih.

Izplačana sredstva bo povrnila država. Zahtevek za izplačilo bo potrebno, skupaj z verodostojnimi knjigovodskimi listinami, vložiti pri pristojnemu ministrstvu. Način vložitve zahtevkov, obvezne priloge k zahtevku za izplačilo in roke izplačil bo določil minister najkasneje do 8. februarja 2023.

Humanitarne organizacije še vedno ceneje do zaščitne in medicinske opreme

Podaljšuje se ukrep iz 32. člena ZDUPŠOP. Humanitarne organizacije so upravičene do oprostitve plačila DDV za dobave zaščitne in medicinske opreme, ki je namenjena osebam, ki jih je prizadela epidemija Covid-19, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njimi spopadajo. Več o statusu humanitarne organizacije si lahko preberete tukaj.

Pred nakupom medicinske in zaščitne opreme, ki je predmet oprostitve DDV, vam svetujemo, da se obrnete na prodajalca ali uvoznika opreme in se pozanimate glede možnosti nakupa brez DDV.