Zdrava demokracija potrebuje urednike in novinarje, ki so pripravljeni odpirati teme, ki bi jih oblast in politika najraje pometli pod preprogo. Zdrava demokracija potrebuje urednike in novinarje, ki so pripravljeni spraševati vprašanja, ki jih oblast in politika nočeta slišati. Zdrava demokracija potrebuje urednike in novinarje, ki znajo in hkrati smejo biti kritični in tečni.

A težko je biti kritičen in tečen, če ti oblast in politika dihata za ovratnik. Še težje, če veš, da si lahko za postavljanje neugodnih vprašanj ter odpiranje zoprnih tem kaznovan. Samo avtonomna javna RTV je lahko kakovostna javna RTV. Samo finančno in uredniško neodvisna javna RTV je lahko resnično v službi vseh ljudi in celotne skupnosti.

Ne smemo ostati na pol poti

S tem, ko se RTV Slovenija financira preko RTV prispevka, ki ga obvezno plačujemo vsi, smo preprečili, da bi jo politika in oblast lahko ustrahovali s finančnimi grožnjami. Ni nam pa še uspelo preprečiti uredniških pritiskov preko političnih imenovanj v programske in nadzorne organe.

Če smo v preteklosti poskrbeli za depolitizacijo financiranja javne RTV, je skrajni čas, da končno poskrbimo še za depolitizacijo imenovanj v njene organe.

Z novelo zakona o RTV Slovenija, o kateri bomo v nedeljo, 27. novembra, glasovali na referendumu, se to končno uresničuje. Če bo večina glasovala ZA, politika ne bo imela več neposrednega vpliva na imenovanja. Državni zbor in vlada ne bosta imela nobenega člana Sveta RTV več, saj bodo člane na podlagi transparentnih javnih pozivov imenovale neodvisne državne institucije in renomirane civilnodružbene organizacije. V svetu RTV bodo sedeli predstavniki sociale, športa, kulture, okoljevarstva, verskih skupnosti, invalidov, manjšin, varstva človekov pravic in delavcev RTV Slovenija.

Ali to pomeni, da v organih RTV Slovenija politike več ne bo? Zagotovo ne. Je bo pa bistveno manj, saj politika ne bo imela več neposrednega vpliva na to, kdo sedi v njih.

Glas ZA ne pomeni zamenjave »njihovih« z »našimi«

Če se sprašujete, ali je referendumski glas ZA le glas za to, da se »njihovi« zamenjajo z »našimi«, vam lahko zagotovimo, da ni tako. Stroka in nevladne organizacije smo že od vedno za depolitizacijo imenovanj. Za to, da se vse »zabriše« ven. O tem je bilo opravljenih že nič koliko razprav. Tokrat pa se prvič dogaja, da depolitizacijo podpira tudi parlamentarna večina. Če bi se to zgodilo kdaj prej, bi stroka in nevladne organizacije depolitizacijo podprle enako odločno, kot jo podpiramo zdaj.

V CNVOS smo zato ZA uveljavitev novele o RTV!