V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih enaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) 15. 11. 2022 2. 12. 2022  Več informacij

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah  2. 11. 2022 19. 12. 2022 Več informacij
Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije  25. 11. 2022 12. 12. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov  25. 11. 2022 12. 12. 2022 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Zakon o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih  17. 11. 2022 18. 12. 2022  Več informacij
Zakon o spremembi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa  25. 11. 2022 26. 12. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju  24. 11. 2022 24. 12. 2022 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese   9. 11. 2022 9. 12. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o trženju semena žit  9. 11. 2022 9. 12. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev  8. 11. 2022 28. 11. 2022 Več informacij
Uredba o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo v letu 2023  24. 11. 2022 9. 12. 2022 Več informacij
Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede registracije in odobritve obratov, ki gojijo kopenske živali ter odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material  24. 11. 2022 9. 12. 2022 Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  21. 11. 2022 30. 11. 2022 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  21. 11. 2022 6. 12. 2022 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov  16. 11. 2022 16. 12. 2022  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

Pravilnik o spremembah Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj  24. 11. 2022 9. 12. 2022 Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski  28. 10. 2022 28. 11. 2022  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov  18. 10. 2022 30. 11. 2022  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2022-2030  17. 11. 2022 3. 1. 2023 Več informacij
Uredba o pitni vodi  21. 11. 2022 21. 12. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju  23. 11. 2022 23. 12. 2022  Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.