Za vas smo ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za nevladne organizacije, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Uredba o pitni vodi. Obveščamo tudi, da je v obravnavi v Državnem zboru RS Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, v Uradnem list pa je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pravna denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2A).

Najnovejše v javni razpravi

  • Uredba o pitni vodi; predlog uredbe ureja pogoje za pitno vodo, njeno definicijo, obveznosti upravljavca vodovoda, zgornje meje za skladnost pitne vode in drugo. Rok za predloge: 21. 12. 2022.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; predlog novele zakona ureja ugovor družbenika v primeru izbrisa družbe brez likvidacije, postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti, dolžnost računovodje ali druge osebe, ki za podjetje opravlja storitve, povezane s poslovanjem ali pregledom poslovanja družbe, poslovodstvo pisno opozori, če pri opravljanju svojih aktivnosti/nalog ugotovi, da je verjetno, da družbi grozi insolventnost ali je družba insolventna, osebna pravila postopka prisilne poravnave za malo gospodarstvo in drugo. Rok za predloge 23. 12. 2022.
  • Zakon o spremembi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa; predlog ureja, da lahko pravico do dodatka k pokojnini pridobi tudi dobitnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo, za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa ali za vrhunski mednarodni športni dosežek. Rok za predloge: 26. 12. 2022.

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika; predlog novele ureja kaznivo dejanje tistega, ki zagotovi ali zbere denar ali premoženje z namenom ali za katerega ve, da bo deloma ali v celoti uporabljeno s strani terorista, teroristične hudodelske združbe ali skupine za izvrševanje terorističnih kaznivih dejanj; kazniva dejanja, storjena iz sovraštva in drugo.

Najnovejše v Uradnem listu

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.