Izšlo je novo poročilo Indeksa trajnosti civilnodružbenih organizacij (CSOSI), ki spremlja zmogljivosti in pogoje za delovanje civilnodružbenih organizacij v 24 državah, med njimi v Sloveniji. V poročilu CSOSI piše o ponovnem poslabšanju finančnih zmožnosti civilnodružbenih organizacij.

CSOSI ugotavlja, da se je finančna sposobnost civilnodružbenih organizacij v letu 2021 poslabšala, saj je pandemija covida-19 sprožila upad prihodkov organizacij in donacij podjetij. Skupni obseg javnih sredstev za civilnodružbene organizacije se je sicer povečal, vendar se je podpora organizacijam z določenih področij močno zmanjšala.

Poročilo ugotavlja, da je povišanje skupnega zneska, ki so ga civilnodružbene organizacije prejele iz javnih sredstev, mogoče delno pojasniti z zvišanimi plačili za storitve osebne asistence, s povečanjem sredstev iz naslova namenitve dohodnine zaradi dviga zgornje meje prispevkov z 0,5 % na 1 %  in s podpornimi ukrepi v okviru pandemije covida-19.

Na nekaterih področjih, predvsem na področju kulture, okolja in migracij, se je nadaljevalo zmanjševanje javnih sredstev, saj redni javni razpisi sploh niso bili objavljeni ali pa so bila sredstva močno okrnjena.

Slovenija je v letu 2021 izboljšala svojo oceno na področju organizacijskih zmožnosti civilnodružbenih organizacij. CSOSI namreč izpostavlja, da se je digitalizacija poslovanja povečala,  zaposlenost v sektorju pa okrepila. Poročilo ugotavlja, da pomemben del povečanja zaposlitve verjetno izhaja iz novih delovnih mest na področju osebne asistence, ki so posledica sprejetega Zakona o osebni asistenci.

Na drugih področjih, ki so predmet ocenjevanja CSOSI, se položaj nevladnih organizacij v letu 2021 ni bistveno spremenil. Poročilo ugotavlja, da je bilo v letu 2021 opaziti nekaj pozitivnih premikov. CSOSI predvsem izpostavi novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katero so se okrepile spodbude za donacije podjetij civilnodružbenim organizacijam.

Poročilo CSOSI za Slovenijo lahko v celoti preberete tukaj.

 

To aktivnost financira Ameriška agencija za mednarodni razvoj United States Agency for International Development (USAID) z donacijo iz projekta CSOSI, ki ga izvaja FHI 360.