V Uradnem listu RS je objavljen Zakon o izvrševanju proračuna 2023–2024, ki zvišuje pogodbeno vrednost letnih projektov in programov, za katere velja možnost predplačil v višini 70%. Od 1. januarja 2023 bodo predplačila v višini 70% mogoča za vse letne projekte in programe NVO v vrednosti do 30.000 evrov.

V Uradnem listu št. 150/2022 z dne 2. 12. 2022 je objavljen Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 2023 in 2024 (ZIPRS2324). Po novem bodo tako predplačila za letne projekte in programe NVO v višini do 70 % lahko višja, saj se širi možnost izplačila takšnih predplačil, in sicer bo to od 1. januarja 2023 dalje veljalo za vse sklenjene pogodbe v vrednosti do 30.000 evrov in ne več le do vrednosti 20.000 evrov.

Navedene spremembe veljajo tako za državo kot za občine. Občine bodo lahko tako manjšim organizacijam, ki nimajo lastnih sredstev za zalaganje sredstev za izvedbo projekta ali programa, že takoj po podpisu pogodbe o sofinanciranju nakazale predplačilo v višini do 70 % celotne pogodbene vrednosti (upoštevajoč najvišji prag financiranja, ki to še omogoča, torej največ 19.999,99 evrov).