S ciljem izboljšanja sodelovanja resorjev z nevladnimi organizacijami so na Ministrstvu za javno upravo pripravili predlog Smernic za sodelovanje Vlade RS z nevladnimi organizacijami.

Njihov predlog je bil prejšnji teden obravnavan na seji Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ideja smernic je bila pozdravljena, enako kot vsa druga vladna prizadevanja za krepitev komunikacije z NVO, a je bilo izpostavljeno tudi, da je predlog nastal brez vsakršne koordinacije z NVO. Člani sveta iz vrst NVO smo se obenem zavzeli, da se smernice dopolnijo in nadgradijo s konkretnimi priporočili ministrstvom, kako izboljšati in izvajati sodelovanje z NVO (kako konkretno sodelovati v zgodnjih fazah priprav predpisov in strateških dokumentov, kako si »pomagati« z NVO, ko se potrebuje odziv ranljivih skupin, kako do seznamov NVO na določenem področju itd.). Dogovorjeno je bilo, da bo Ministrstvo za javno upravo skupaj s CNVOS smernice po javni razpravi ustrezno vsebinsko dopolnilo. Svoje ideje in predloge glede konkretnih dopolnitev smernic lahko pošljete na gp.mju@gov.si ali CNVOS na naslov tina.divjak@cnvos.si.