V prejšnjem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih štiriindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o blagovnih rezervah 9. 1. 2023 9. 2. 2023  Več informacij
Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo  16. 1. 2023 15. 2. 2023 Več informacij
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike  24. 1. 2023 23. 2. 2023 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi   17. 1. 2023 1. 2. 2023  Več informacij
Pravilnik o obveznih zavarovanjih prevoznikov v železniškem prometu za pridobitev in veljavnost licence  27. 1. 2023 26. 2. 2023 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti  19. 12. 2022 30. 1. 2023  Več informacij
Predlog Smernic za sodelovanje z nevladnimi organizacijami 20. 1. 2023 20. 2. 2023 Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o merilih za določitev stroškov dnevne oskrbe psov in mačk, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije  19. 1. 2023 3. 2. 2023 Več informacij
Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev  18. 1. 2023 2. 2. 2023 Več informacij
Pravilnik o pogojih za zaščito živali in usposabljanju oseb v zvezi s prevozom živali  27. 1. 2023 11. 2. 2023 Več informacij
Uredba o izvajanju ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  26. 1. 2023 31. 1. 2023 Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040  28. 12. 2022 31. 1. 2023 Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil   29. 12. 2022 30. 1. 2023 Več informacij
Uredba o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima  3. 1. 2023 7. 2. 2023 Več informacij
Pravilnik o pomembnejših dosežkih, pogojih in merilih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja  11. 1. 2023 10. 2. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot  9. 1. 2023 10. 2. 2023 Več informacij
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v Občini Šenčur  26. 1. 2023 28. 2. 2023 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2023-2031) 23. 12. 2022 31. 1. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi  27. 1. 2023 7. 2. 2023 Več informacij
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca  27. 1. 2023 9. 2. 2023 Več informacij
Pravilnik o nadzoru nad dobavitelji medicinskih pripomočkov  25. 1. 2023 1. 2. 2023 Več informacij
Pravilnik o nadzoru nad izvajalci zdravstvene dejavnosti  25. 1. 2023 1. 2. 2023 Več informacij
Pravilnik o laičnem nadzoru  24. 1. 2023 31. 1. 2023 Več informacij
Pravilnik o obrazcu in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja  24. 1. 2023 7. 2. 2023 Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.