26. januarja 2023 je Zavod za zaposlovanje na svojem portalu za delodajalce omogočil oddajo elektronskih vlog, s katerimi lahko delodajalci uveljavljate povračilo izplačanega nadomestila plače delavcu, ki mu je bilo zaradi draginje odrejeno začasno čakanje na delo oziroma delo s skrajšanim delovnim časom.

Delodajalci morate v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oziroma od napotitve delavca na začasno čakanje na delo preko portala elektronsko oddati vlogo. Za tiste delodajalce, ki bi skladno s tem pravilom morali vlogo oddati že v preteklih tednih, pa tega zaradi nedelovanja portala niste mogli storiti, velja, da bodo vloge pravočasne, če bodo oddane v roku 15 dni odkar je to mogoče.

Več o upravičencih, višini nadomestila in postopku smo pisali tukaj.