postopku izbora predstavnika potrošniških organizacij v delovni skupini za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023 – 2028 (v nadaljevanju delovna skupina) sta prispeli dve popolni prijavi potrošniških organizacij za sodelovanje v postopku izbora in dve kandidaturi za predstavnika potrošniških organizacij. Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v ponedeljek, 6. 2. 2023 ob 10:00 preko video konference.

Upravičeni organizaciji sta v postopku izbora predstavnika potrošniških organizacij v delovni skupini predlagali naslednja dva kandidata:

  • dr. Peter Merc (predlagatelj Zavod Kolektiv 99)
  • Domen Vivod (predlagatelj: Društvo za razvoj slovenskega konjeništva)
 Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v ponedeljek, 6. 2. 2023 ob 10:00 preko video konference.
 

Seznam upravičencev (potrošniških organizacij z glasovalno pravico):

  • Društvo za razvoj slovenskega konjeništva in
  • Zavod Kolektiv 99.