postopku izbora predstavnika potrošniških organizacij v delovni skupini za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023 – 2028 (v nadaljevanju delovna skupina) sta prispeli dve popolni prijavi potrošniških organizacij za sodelovanje v postopku izbora in dve kandidaturi za predstavnika potrošniških organizacij. Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v ponedeljek, 6. 2. 2023 ob 10:00 preko video konference.

Upravičeni organizaciji sta v postopku izbora predstavnika potrošniških organizacij v delovni skupini predlagali naslednja dva kandidata (za predstavitev kliknite na ime):

Dr. Peter Merc je docent za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze ter višji predavatelj na Alma Mater Europaea. Leta 2012 je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pridobil naziv magister pravnih znanosti, leta 2015 pa na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani doktor pravnih znanosti. Je ustanovitelj pravne pisarne Lemur Legal, specializirane za reševanja izzivov na preseku prava in novih tehnologij. Področje potrošniškega prava še posebej pozna z vidika prava vrednostnih papirjev, finančnega prava in z vidika spletnih trgovin. Od leta 2020 opravlja funkcijo člana Sveta Zavoda KOLEKTIV 99.]

Domen Vivod je diplomiran pravnik, v Društvu za razvoj slovenskega konjeništva je zadolžen za reševanje pravnih vprašanj. Praviloma gre za vprašanja s terena, ki so večinoma vezana na kupoprodajne odnose, kjer svetuje prodajalcem pri oblikovanju korektne ponudbe in predstavitvi konja ter kupcem kot potrošnikom o njihovih pravicah v postopku. Svetuje tudi o ravnanju pri skritih napakah, reklamacijah in drugih institutih s področja zaščite potrošnikov. Po potrebi se ga priporoča tudi kot arbitra za izvensodno reševanje sporov. Preučeval je tudi nepoštene poslovne prakse v konjeniškem svetu in izdelal vzorčni predlog koncesionarja ozirom arbitra za pomoč pri prodaji oziroma reševanju zapletov v kupoprodajnih odnosih v konjeniškem svetu. Vzorci temeljijo na osnovnih pravicah potrošnika, dodal je čut za živali, subjektivno vrednost ocene vrednosti in kategoriziral sistem priporočljive cene pri prodaji konj. Njegove bogate izkušnje se bodo lahko koristno prenesle na promet z drugimi živalmi in z živalmi povezanimi izdelki, prav tako bo svoje konkretne izkušnje lahko izkoristil tako, da bo v procesu sodelovanja osvetlil poglede z življenjske perspektive.

 

Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v ponedeljek, 6. 2. 2023 ob 10:00 preko video konference.

Seznam upravičencev (potrošniških organizacij z glasovalno pravico):

  • Društvo za razvoj slovenskega konjeništva in
  • Zavod Kolektiv 99.