V prejšnjem tednu je bilo v javno razpravo danih trinajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih trideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami  2. 3. 2023 16. 3. 2023  Več informacij

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij  24. 2. 2023 26. 3. 2023  Več informacij
Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide  10. 3. 2023 9. 4. 2023 Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank 28. 2. 2023 14. 3. 2023  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij  21. 2. 2023 23. 3. 2023 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o prostem letenju  16. 2. 2023 20. 3. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s čolni  3. 3. 2023 18. 3. 2023  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa   27. 2. 2023 13. 3. 2023  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu  2. 3. 2023 1. 4. 2023  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti rejnih živali  28. 2. 2023 15. 3. 2023  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravilih pogojenosti  9. 3. 2023 13. 3. 2023 Več informacij
Pravilnik o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike 9. 3. 2023 13. 3. 2023 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 9. 3. 2023 13. 3. 2023 Več informacij
Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost    9. 3. 2023 13. 3. 2023 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 8. 3. 2023 22. 3. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti rejnih živali 7. 3. 2023 15. 3. 2023 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022  6. 3. 2023 13. 3. 2023 Več informacij

Ministrstvo za kulturo

Zakon o spremembi Zakona o verski svobodi 10. 3. 2023 20. 3. 2023 Več informacij

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024  24. 2. 2023 26. 3. 2023 Več informacij
Uredba o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023  23. 2. 2023 25. 3. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona 2. 3. 2023 16. 3. 2023  Več informacij
Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občini Tržič 7. 3. 2023 7. 4. 2023 Več informacij
Uredba o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028  6. 3. 2023 25. 3. 2023 Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji 28. 2. 2023 15. 3. 2023  Več informacij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav  22. 2. 2023 22. 3. 2023 Več informacij
Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil  2. 3. 2023 17. 3. 2023  Več informacij

Ministrstvo za pravosodje

Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni COVID-19  31. 1. 2023 22. 3. 2023 Več informacij

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 28. 2. 2023 24. 3. 2023  Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami 8. 3. 2023 3. 4. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami   8. 3. 2023 3. 4. 2023 Več informacij

Ministrstvo za zdravje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov  27. 2. 2023 30. 3. 2023 Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.