V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih sedemnajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih trideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Uredba o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti 18. 5. 2023 17. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o centralnem kreditnem registru 9. 5. 2023 9. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil 18. 4. 2023 26. 5. 2023 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo

Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti 16. 5. 2023 30. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnikov, ki določata ukrepe in postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje določenih škodljivih organizmov krompirja 25. 4. 2023 25. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o prenehanju uporabe Pravilnika o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin  25. 4. 2023 25. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum 25. 4. 2023 25. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča Plum pox virus 25. 4. 2023 25. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnikov, ki določata ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje določenih rastlinskih škodljivih organizmov  25. 4. 2023 25. 5. 2023 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 17. 5. 2023 24. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o označevanju vira financiranja iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo 15. 5. 2023 29. 5. 2023 Več informacij
Uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Republiko Slovenijo 15. 5. 2023 31. 5. 2023 Več informacij

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona 4. 5. 2023 5. 6. 2023 Več informacij
Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru Lajše - Topos II  19. 5. 2023 5. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Uredba o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost in vzpostavitev ustrezne infrastrukture 26. 4. 2023 28. 5. 2023 Več informacij
Uredba o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina 15. 5. 2023 26. 5. 2023 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij 15. 5. 2023 15. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za pravosodje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah 26. 4. 2023 26. 5. 2023 Več informacij

Ministrstvo za solidarno prihodnost

Zakon o dolgotrajni oskrbi 19. 5. 2023 26. 5. 2023 Več informacij

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole  20. 4. 2023 22. 5. 2023 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 11. 5. 2023 12. 6. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  19. 5. 2023 26. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami  19. 5. 2023 26. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom  19. 5. 2023 26. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole  19. 5. 2023 26. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva   19. 5. 2023 26. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli  19. 5. 2023 26. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom  19. 5. 2023 26. 5. 2023 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva  19. 5. 2023 26. 5. 2023 Več informacij

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah 28. 4. 2023 29. 5. 2023 Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.