V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih sedem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen 29. 5. 2023 12. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Uredba o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti 18. 5. 2023 17. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o centralnem kreditnem registru 9. 5. 2023 9. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo

Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti 16. 5. 2023 30. 6. 2023 Več informacij
Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju  1. 6. 2023 30. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o določitvi seznama prepovedanih vrst živali za opredelitev nevarnih ali etološko zahtevnih vrst prostoživečih živalskih vrst 26. 5. 2023   25. 6. 2023 Več informacij
Pravilnik o določitvi seznama dovoljenih vrst živali 26. 5. 2023 25. 6. 2023 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemov  24. 5. 2023 25. 6. 2023 Več informacij
Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet    22. 5. 2023 18. 6. 2023 Več informacij
Uredba o izvajanju aktivnosti programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje 1. 6. 2023 9. 6. 2023 Več informacij
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 30. 5. 2023 9. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona 4. 5. 2023 5. 6. 2023 Več informacij
Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru Lajše - Topos II  19. 5. 2023 5. 6. 2023 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora  23. 5. 2023 23. 6. 2023 Več informacij
Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja  22. 5. 2023 22. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve

Uredba o spremembah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije 1. 6. 2023 30. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij 15. 5. 2023 15. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 11. 5. 2023 12. 6. 2023 Več informacij

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije 30. 5. 2023 16. 6. 2023 Več informacij
Pravilnik o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom v visokem šolstvu 29. 5. 2023 3. 7. 2023 Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.