V javni razpravi je besedilo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027. Uredba vsebuje rešitve, za katere smo se CNVOS, skupaj z nekaterimi nevladnimi organizacijami, dolgo in intenzivno trudili. Za nami so leta posvetovanj, orisov predlogov, pogajanj, strinjanj in nestrinjanj. Končno lahko rečemo, da je besedilo na voljo za vaš komentar in vašo kritiko. Za posluh in pripravljenost na spremembe se zahvaljujemo ekipi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predvsem Sektorju za strukturno politiko in razvoj podeželja. Ponovni dokaz, da zna država z nevladniki odlično sodelovati.

Z Uredbo se  določa obseg razpoložljivih finančnih sredstev, upravičence, pogoje za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičenca, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje pristopa LEADER/CLLD.

Predlog besedila določa, da boste v novem finančnem obdobju imele nevladne organizacije možnost enkratnih predplačil v višini 30 % vrednosti podpore. Prav tako bodo lahko upravičenci kot upravičen strošek uveljavljali davek na dodano vrednost, podpora pa se bo dodelila v poenostavljenih oblikah stroškov; za projekte neinvesticijske narave se bo krilo neposredne stroške osebja v obliki stroška na enoto in dodatno se bo 40% upravičenih neposrednih stroškov osebja financiralo kot pavšal.

 

Komentar na besedilo uredbe lahko podate do 5. avgusta preko portalaE-demokracija.