Nevladne in humanitarne organizacije neutrudno delajo vse za to, da bi pomagale prizadetim v neurjih in poplavah. Pri tem potrebujejo vašo pomoč!

Svetujemo darovanje organizacijam, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, organizacijam, ki imajo status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva, ali dobrodelnim ustanovam. Le tako bo namreč pomoč, ki jo bo prejela fizična oseba, oproščena plačila dohodnine.

Na enem mestu smo zbrali nekaj pozivov organizacij, ki dobro poznajo razmere na terenu in lahko poskrbijo, da bodo prebivalci prejeli pomoč, ki jo najbolj potrebujejo. Seznam sproti dopolnjujemo.

Information about organizations' appeals in English