Zaradi posledic poplav so zaprti nekateri upravni uradi. Vlada je zato sprejela Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, s katerim je določila ukrepe, ki bodo olajšali poslovanje s strankami. Ukrepi veljajo za upravne enote in upravne postopke, ki jih vodijo ministrstva, občine ipd. Veljali bodo do 6. septembra 2023, in sicer na območju celotne države.

Sprejeti so bili naslednji ukrepi:

  • odpravljena je krajevna pristojnost, kar pomeni, da lahko vlogo vložite na kateri koli UE;
  • vse vloge lahko vložite elektronsko, tudi če nimate kvalificiranega digitalnega podpisa;
  • procesni roki (npr. za vložitev pritožbe ali dopolnitev vloge …), razen v nujnih zadevah, ne tečejo 14 dni;
  • v določenih primerih so podaljšani tudi drugi roki (če zaradi poplav ni mogoče pravočasno vročiti odločbe ali ni mogoče izpolniti kakšne obveznosti ipd.);
  • vpogled v dokumentacijo se namesto na UE zagotavlja s posredovanjem kopij stranki.

Pomembno! Ukrepi ne veljajo za sodišča, ki poslujejo normalno.