S CNVOS sporočamo, da smo zaradi objavljenih informacij o domnevnih nepravilnostih resno zaskrbljeni.

Sklad za razvoj NVO Ministrstva za javno upravo je za nevladni sektor življenjskega pomena. Organizacijam omogoča dolgoročen razvoj ter s finančnimi sredstvi zagotavlja podporo in pomoč kar najširšemu krogu ljudi.

Namen konkretnega »Javnega razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju« je dvig politične aktivnosti ljudi, večje zavedanje o pomenu demokracije, širša udeležba na volitvah, aktivno izražanje stališč in še marsikaj. Gre torej za izredno pomemben razpis, ki sledi razpisom Evropske komisije, krepi vlogo državljanov in podpira nevladne organizacije pri oblikovanju trdnejše demokracije.

Ker odločno zagovarjamo stališče, da nad delovanjem in transparentnostjo v nevladnem sektorju ne sme biti niti sence dvoma, si želimo in pričakujemo, da se omenjeni sumi nepravilnosti v najkrajšem možnem času temeljito raziščejo in da se v primeru, da se potrdijo, ustrezno ukrepa.