Spoštovana ministrica Sanja Ajanović Hovnik!

Menimo, da je skrajni čas, da prevzamete odgovornost za nepravilnosti in netransparentno delovanje, povezano z javnim razpisom za krepitev demokracije in aktivnega državljanstva, in odstopite.

Novinarska razkritja zadnjih dni so pokazala, da ste javnost bodisi zavajali, da niste vedeli, da se organizacija vaše prijateljice prijavlja na javni razpis, ali pa kot ministrica slepo podpisujete dokumente in izjave podpore za projekte, ki se prijavljajo na razpise v vaši pristojnosti. Skrbi tudi vaše nenehno spreminjanje izjav, s katerimi se sproti prilagajate razkritjem medijev. Tovrstno ravnanje je za ministrico, ki je v državi odgovorna prav za področje integritete in preprečevanja korupcije, nesprejemljivo. Sodna praksa je v podobnih primerih zavajanje javnosti že opredelila kot kršitev načela integritete.

Spremljamo številne informacije o sumljivem prilagajanju razpisnih pogojev po koncu ocenjevanja, vaših sorodstvenih in prijateljskih vezeh s prejemniki_cami sredstev in nenavadnih menjavah vodje razpisne komisije sredi postopkov. Projekti zavoda vaše prijateljice in dolgoletne poslovne partnerke so skupaj prejeli kar 12 odstotkov vseh razpisnih sredstev, ob tem pa naj bi podjetje v lasti vaše matere in omenjene prijateljice prejemalo še dodatne provizije. Slednje že v osnovi predstavlja konflikt interesov, poleg tega pa ste s tem kršili tudi načelo nepristranskosti, kot ga opredeljuje zakon s področja integritete in preprečevanja korupcije. 

Ne glede na to, kaj bodo pokazale notranja in zunanja revizija, preiskava KPK in policije, je zaradi vaših neverodostojnih in spreminjajočih se izjav do konca načet videz nepristranskosti in integritete ministrice. Omajano ni samo zaupanje v vas, močno se škoduje tudi ministrstvu za javno upravo. Škandal meče izredno slabo luč na celotno javno upravo in sistem upravljanja s proračunskim denarjem. Zaupanje v javne razpise je bistveno načeto. Še bolj pa ste uspeli omajati javno zaupanje v nevladni sektor in s tem povzročili težko popravljive posledice številnim požrtvovalnim institucijam v njem. Nevladniki, ki tega razpisa nismo pripravljali, nismo o njem odločali, nismo razdeljevali sredstev, prilagajali sestave komisije, naknadno spreminjali razpisa ali lagali, smo, kar je jasno razvidno tudi iz oddaje Tarča na Televiziji Slovenija tako 28. septembra kot 5. oktobra 2023, izpadli njegovi grešni kozli. Škodo, ki ste nam jo povzročili, bomo v nevladnem sektorju sanirali še dolga leta.

Ne glede na to, ali ste pri tem kršili zakon ali ne, je jasno, da z vztrajanjem na položaju ministrice za javno upravo škodujete svojemu resorju in nevladnemu sektorju, kar je v popolnem nasprotju z vašo prisego v državnem zboru.

Zato vas s ciljem varovanja dobrega imena vseh naštetih ali vsaj nepovzročanja dodatne škode pozivamo, da takoj in nepreklicno odstopite. Le s tem boste omogočili, da lahko začnemo iskati ustrezne rešitve, ki bi pomagale omiliti nastalo situacijo.

Podpisniki

 1. Center nevladnih organizacij - Cnvos
 2. Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC)
 3. Inštitut 8. marec
 4. Zavod za kulturo raznolikosti Open
 5. Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
 6. Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 7. Inštitut za študije stanovanj in prostora
 8. Zavod Dobra družba
 9. Pekarna Magdalenske mreže
 10. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice
 11. Ekologi brez meja
 12. Glas ljudstva
 13. Slovenska filantropija
 14. Avanta Largo
 15. Zveza prijateljev mladine Slovenije