Ministrstvo je skladno z zakonom dolžno o vaši vlogi odločiti v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge. Če vas ministrstvo v roku dveh mesecev ne pozove k dopolnitvi, niti vaše vloge ne zavrne oziroma ji ne ugodi, imate NVO možnost vložiti t. i. pritožbo zaradi molka organa.

Nevladne organizacije, ki želite pridobiti status nevladne organizacije v javnem interesu, morate vlogo nasloviti na ministrstvo, pristojno za področje, na katerem želite pridobiti status (vse o pridobitvi statusa v javnem interesu najdete tu). Ministrstvo je skladno z zakonom dolžno o vaši vlogi odločiti v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge. Če vas torej ministrstvo pozove k dopolnitvi, bo ta rok začel teči, ko dopolnitev pošljete in je vloga popolna.

Ko prejmete odločitev ministrstva, se lahko zoper njo pritožite. Pritožbo naslovite na Vlado RS kot drugostopenjski organ.

Kaj se zgodi, če ministrstvo odločbe ne izda v roku?

Če vas ministrstvo v roku dveh mesecev ne pozove k dopolnitvi, niti vaše vloge ne zavrne oziroma ji ne ugodi, imate NVO možnost vložiti t. i. pritožbo zaradi molka organa. Pritožba zaradi molka organa pomeni, da se lahko pritožite na enak način, kot bi se, če bi ministrstvo odločilo, da vam statusa v javnem interesu ne podeli. Takšno pritožbo lahko vložite kadar koli po izteku roka, ki ga je imelo ministrstvo za odločanje o vaši vlogi na voljo, a tega ni storilo. Ko ministrstvo odločbo izda (tudi če je to storilo po preteku roka, ki ga je imelo na voljo), pritožba zaradi molka organa ni več mogoča, vseeno pa se lahko še zmeraj pritožite na samo odločitev.

V primeru pritožbe zaradi molka organa bo vlada od ministrstva najprej zahtevala pojasnila, zakaj odločbe ni pravočasno izdalo. Če bo ugotovila, da razlogi za zamudo niso upravičeni, bo od ministrstva zahtevala, naj ji pošlje vašo vlogo. Vlada mora izdati odločbo, s katero odloči o podelitvi statusa delovanja v javnem interesu, v roku dveh mesecev, odkar je od vas prejela popolno pritožbo.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.