V okviru programa Impact4values iščemo mentorje, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami pomagali nevladnim organizacijam, ki jim financiramo projekte iz programa I4V. Mentorji so lahko trenerji, ki že imajo izkušnje z mentorstvom, ali t.i. praktiki, torej ljudje, ki že vrsto let delajo oz. vodijo NVO in imajo torej izkušnje z delom v NVO.

Zanimajo nas mentorji z različnih področji (strateško načrtovanje, notranja organizacija dela, komuniciranje, fundraising, zagovorništvo ipd.). Mentorstvo se bo začelo izvajati v januarju 2024 in bo potekalo do konca leta 2025. Potekalo bo individualno (samo z eno organizacijo) in skupinsko (več organizacij skupaj).

Če se želite vključiti v našo shemo mentorjev, najkasneje do 11. 12. 2023 na elektronski naslov emilija.kastelic@cnvos.si pošljite izpolnjeno prijavnico in svoj življenjepis.

Če bo za določena področja interes izrazilo več mentorjev kot je potreb, bomo mentorje izbrali glede na izkušnje (več izkušenj - prednost pri izbiri).

Razpis Prijavnica