V skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine morate do 31. januarja 2024 za leto 2023 prvič poročati o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine.

Če ste jih izplačale v letu 2023, morate nevladne organizacije poročati o naslednjih vrstah dohodkov:

 • nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov,
 • nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu,
 • kadrovska in druga štipendija,
 • nagrade in priznanja za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju ter na področju prostovoljstva (velja za ustanove),
 • dnevna povračila stroškov po pravilih EU izplačana fizični osebi, ki sodeluje v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, in v zvezi s tem prejme le navedene prejemke,
 • prejemki, namenjeni pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice izplačani fizični osebi, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo in v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • stroški prevoza, nočitve in dnevnice izplačani prostovoljcem za sodelovanje v nepridobitnih dejavnostih društva, zavoda ali ustanove, ki v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • stroški prevoza, nočitve in dnevnice izplačani fizični osebi, ki na podlagi vabila ali poziva sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez (za sodelovanje se šteje tudi delovanje v organih društev in njihovih zvez), zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne dejavnosti teh društev in v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • nadomestilo za osebne stroške prostovoljcu, ki je napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela iz tujine v Slovenijo ali iz Slovenije v tujino na podlagi dogovora s prostovoljsko organizacijo,
 • nagrada, ki jo prostovoljska organizacija izplača prostovoljcu za izjemne dosežke ali
 • plačilo prostovoljske organizacije za nezgodno zavarovanje prostovoljca.

Podatki se pošiljajo za vse fizične osebe, ki jim je bil tak dohodek izplačan. Podatke morate poročati v datoteki VIRDOH.DAT - Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine, ki je dostopna prek portala eDavki. Pri FURS-u so pripravili podrobnejša pojasnila, ki so dostopna tu.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.