Konec lanskega leta je bila sprejeta Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Uredba vsebuje rešitve, za katere smo se pri CNVOS, skupaj z nekaterimi nevladnimi organizacijami, dolgo in intenzivno trudili.

Že med pripravo nove uredbe smo skupaj dosegli, da boste lahko nevladne organizacije prejele enkratna predplačila v višini 30 odstotkov vrednosti podpore. Prav tako boste lahko davek na dodano vrednost uveljavljali kot upravičen strošek, podpora pa se bo dodelila v poenostavljenih oblikah stroškov. V projektih neinvesticijske narave se bodo neposredni stroški osebja izplačali kot strošek na enoto (kar pomeni, da bo cena ure dela določena vnaprej, tudi poročanje stroškov dela bo zelo enostavno), ostali stroški se bodo financirali kot pavšal v višini 40 odstotkov stroškov dela (to pomeni, da zunanjih stroškov ne boste rabili posebej dokazovati).

Dodatno smo v okviru javne razprave o predlogu uredbe dosegli tudi, da se bodo kot stroški dela upoštevali tudi stroški dela po podjemni pogodbi in avtorski pogodbi ter stroški dela za prostovoljsko delo. Za uveljavljanje prostovoljskega dela boste s prostovoljcem morali skleniti dogovor o prostovoljskem delu in v njem jasno določiti ocenjeno vrednost opravljenega dela.

Če bi upoštevali le strošek pogodbe o zaposlitvi, bi bilo veliki večini nevladnih organizacij onemogočeno sodelovanje pri izvajanju projektov LAS, saj ne bi mogle uveljavljati niti stroškov dela, niti zunanjih stroškov, saj so ti sedaj vezani na stroške dela.

Stroški prostovoljskega dela se bodo izračunali v skladu z vrstami prostovoljskega dela, ki so določene v Zakonu o prostovoljstvu, ter ocenjeno vrednostjo opravljenega dela, kot je določena v Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku.

Uredba sicer določa tudi pogoje za dodelitev podpor za izvajanje projektov, izbranih v okviru strategij lokalnega razvoja. Najvišji mogoč znesek sofinanciranja za posamezni projekt bo 200.000 evrov, najnižji pa 5.000 evrov. Za projekt boste lahko pridobili sofinanciranje v višini 80 odstotkov upravičenih stroškov projekta oziroma 65 odstotkov upravičenih stroškov za projekt v okviru sklada EKSRP.

Za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD je v obdobju 2023−2027 iz skladov EKSRP in ESRR na voljo 84,55 mio evrov, ki bodo namenjeni za izvajanje projektov v okviru strategij lokalnega razvoja in upravljanje lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Hvala Sektorju za strukturno politiko in razvoj podeželja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je razumelo stisko manjših NVO in se skupaj z nami borilo za poenostavitve.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.