V postopku izbora predstavnika NVO v kandidacijsko komisijo za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije so prispele tri pravočasne in popolne prijave za upravičence ter dve kandidaturi. Javna predstavitev kandidatov bo potekala v torek, 20. februarja 2024, ob 11. uri.

Nevladne organizacije so v postopku izbora predstavnika NVO v kandidacijsko komisijo za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije predlagale naslednja kandidata:

  • Katarina Bervar Sternad
  • Igor Klančnik

Javna predstavitev kandidatov bo zaradi potreb po hitrosti postopka potekala v torek, 20. febraurja 2024, ob 11. uri prek videokonference.

 

Seznam vseh upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

  • DANES JE NOV DAN, INŠTITUT ZA DRUGA VPRAŠANJA,
  • PIC - PRAVNI CENTER ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN OKOLJA,
  • TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA - DRUŠTVO INTEGRITETA