Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je posredovalo elektronski poziv za predložitev dokazil o dejanski škodi. Rok za oddajo dokazil je 22. april 2024. Na ministrstvu prosijo, da ste pri izpolnjevanju natančni in sledite navodilom, ki ste jih z Obrazcem za dokazovanje škode prejeli po elektronski pošti.

Posodobljeno dne 18. 3. 2024: Rok za predložitev dokazil je podaljšan do 22. aprila 2024

Vlada je 15. februarja 2024 sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023 v skupni višini 230 milijonov evrov. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč namreč določa, da se škoda v zavodih obravnava v okviru Programa odprave posledic škode v gospodarstvu.

V sprejetem programu odprave posledic bodo povračila znašala do 45 odstotkov dejanske škode za škodo, ki ni zavarovana oziroma 65 odstotkov škode za škodo, ki je zavarovana. Upošteva se dejanska škoda, torej škoda, ki se dokaže s cenilnim poročilom (stroji/oprema, zaloge) oziroma računovodskimi podatki (izpad prihodka).

Zavodi, ki ste v predhodnih pozivih MGTŠ prijavili škodo iz poplav avgusta 2023, ste v torek, 20. 2. 2024, na naslov elektronske pošte prejeli poziv MGTŠ. Vso potrebno dokumentacijo (obrazec in dokazila) boste morali posredovati le na e-naslov poplave2023.mgts@gov.si. Ob pošiljanju dokumentacije navedite v zadevo e-sporočila: Poplave avgust 2023 – dokazila za „vnesite naziv zavoda“.

Kako pravilno izpolniti potrebno dokumentacijo?

Priloženi Excel obrazec morate izpolniti elektronsko in v celoti. Vrniti morate Excel obrazec in skeniran (pdf) obrazec s podpisom direktorja zavoda oziroma druge odgovorne osebe.

Priložiti boste morali tudi dokazila, in sicer:

  • pri škodi zaradi izpada prihodka: podpisan obrazec s strani pooblaščenega računovodje (sken ali pdf),
  • pri škodi na strojih in opremi ter škodi na zalogah: cenilno poročilo,
  • v primeru, da ste imeli nastalo škodo zavarovano pri tujih zavarovalnicah, ki nimajo sedeža/podružnice v SIoveniji, priložite tudi kopijo zavarovalnih polic in izplačil zavarovalnine.

MGTŠ bo izplačila zavarovalnin zavarovalnic s sedežem v Sloveniji preverilo samo.

Zavodi morate za škodo na strojih, opremi in zalogah predložiti uradna cenilna poročila. Cenilca si morate poiskati sami. Kot ustrezna veljajo cenilna poročila treh vrst cenilcev:

  • pooblaščeni ocenjevalci vrednosti (register vodi Inštitut za revizijo) - dostop do registra,
  • sodni cenilci (imenik vodi Ministrstvo za pravosodje) – dostop do imenika,
  • zavarovalniški cenilci (za zavarovane stroje, opremo, zalogo, izpad prihodka).

Za škodo nastalo zaradi izpada prihodka zadoščajo računovodski podatki o dodani vrednosti. Dokazilo o izpadu prihodka naj vam pripravi vaš računovodja.

Kdaj boste prejeli povračilo?

Po predložitvi popolne vloge za povračilo (v celoti izpolnjen obrazec in predloženi cenilni zapisniki oziroma dokazilo o izpadu prihodka) boste najprej prejeli odločbo. Temu pa bo sledilo izplačilo povračila. Izplačila bodo potekala sproti, po obdelavi vloge.

Vsi oškodovanci se lahko za več informacij obrnete na telefonsko številko 114 ali na e-mail poplave2023.mgts@gov.si ter na spletno stran Ukrepi za oceno in povračilo škode | GOV.SI.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.