V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih štirinajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih sedemindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive 5. 4. 2024 6. 5. 2024 Več informacij
Zakon o osebni asistenci 2. 4. 2024 3. 5. 2024 Več informacij
Zakon o uporabi jezika gluhoslepih  2. 4. 2024 3. 5. 2024 Več informacij

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih morajo izpolnjevati rezervoarji, namenjeni skladiščenju nafte in naftnih derivatov za državne blagovne rezerve 19. 4. 2024 20. 5. 2024 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu 12. 4. 2024 27. 4. 2024 Več informacij
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev ATM/ANS in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa 18. 4. 2024 3. 5. 2024  Več informacij
Pravilnik o sofinanciranju žičniških naprav  16. 4. 2024 16. 5. 2024 Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o potrditvi območij državnih namakalnih in osuševalnih sistemov, na katerih se vzdrževanje ni izvajalo 15. 3. 2024 26. 4. 2024 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice  9. 4. 2024 30. 4. 2024 Več informacij
Uredba o izvajanju intervencije Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno  19. 4. 2024 7. 5. 2024 Več informacij
Uredba o podpori vinarskemu sektorju za promocijske in sejemske dejavnosti na ciljnih trgih 19. 4. 2024 6. 5. 2024 Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028. 15. 4. 2024 30. 4. 2024 Več informacij

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica 11. 4. 2024 12. 5. 2024  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve

Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja osebne identifikacijske številke 16. 4. 2024 23. 4. 2024 Več informacij

Ministrstvo za obrambo

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 16. 4. 2024 15. 5. 2024 Več informacij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Pravilnik o pogojih in merilih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja 5. 4. 2024 6. 5. 2024 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 17. 4. 2024 6. 5. 2024 Več informacij

Ministrstvo za solidarno prihodnost

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 8. 4. 2024 24. 4. 2024  Več informacij

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih visokega šolstva, znanosti in raziskovalne dejavnosti 19. 3. 2024 22. 4. 2024 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti 26. 3. 2024 25. 4. 2024 Več informacij

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev naziva strokovnih sodelavcev in strokovnih delavcev socialnovarstvenih zavodov ob zaposlitvi na področju vzgoje in izobraževanja 16. 4. 2024 16. 5. 2024 Več informacij
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami 16. 4. 2024 16. 5. 2024 Več informacij

Ministrstvo za zdravje

Zakon o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov 3. 4. 2024 6. 5. 2024 Več informacij
Zakon o digitalizaciji zdravstva 12. 4. 2024 12. 5. 2024 Več informacij
Pravilnik o povračilu stroškov za financiranje tečaja in opravljanja preizkusa znanja iz slovenskega jezika 19. 4. 2024 26. 4. 2024  Več informacij
Pravilnik o registru izvajalcev poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zdravstveni dejavnosti 17. 4. 2024 24. 4. 2024 Več informacij
Pravilnik o dovoljenju za promet, dovoljenju za vzporedni promet z zdravilom in registraciji homeopatskih zdravil za uporabo v veterinarski medicini 16. 4. 2024 1. 5. 2024 Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.